WEB i grafički dizajn

DIZAJN

– logotipi – vizualni identiteti – posjetnice – plakati, letci, brošure – memorandumi – naljepnice - rool up banneri - oslikavanje vozila

digitalni tisak

Nudimo usluge digitalnog tiska za vizitke, plakate, letke, brošure, jelovnike, cjenike memorandume, naljepnice, ambalaže...

PRIPREMA ZA TISAK

Uz dizajn i grafičku obradu nudimo izradu svih vrste priprema za digitalni tisak i sitotisak

sitotisak

Tisak na proizvode od plastike, metala, stakla, gume, papira, može biti jednobojni ili višebojni, pogodan za tisak u velikim serijama.

Kontaktirajte nas:

Ukoliko ste zainteresirani za cijenu ili ponudu kontaktirajte nas : info@info-minova.net ili + 385 98 540 657